Din betalning genomförs...

Bli medlem

Hej och välkommen till betalsidan för kårmedlemskap.

Medlemskapen är följande:
Helår 299kr
Termin 199kr
Stödmedlem 199kr

Kontakta info@mds.mdh.se om:
- ditt personnummer inte hittas i UniCore
- du har betalat för medlemskap och är doktorand (ditt mecenatkort behöver beställas manuellt)
- eventuellt andra frågor om medlemskap